Ćwiczenia z gramatyki angielskiej online

ćwiczenia interaktywne z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Rzeczowniki (Nouns)

Przymiotnik (Adjectives)

Czasowniki (Verbs)

Przysłówki (adverbs)

Zaimki (pronouns)

Liczebniki (Numerals)

Przyimki i wyrażenia przyimkowe

Present Continuous

Present Simple

Present Perfect

Past Simple

Strona bierna

Zobacz kategorie słownika tematycznego: