Jak po angielsku pytać o drogę i udzielać wskazówek

Palcem po mapie, czyli kto pyta, nie błądzi

Czy wśród osób czytających nasz blog jest ktoś, kto pamięta czasy sprzed GPS-ów i smartfonów z wgraną mapą? Zgodzicie się chyba, że dziś, przebywając w nieznanym miejscu, możemy czuć się trochę pewniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Mimo rozwoju technologii, zdarzają się jednak sytuacje (brak zasięgu!), kiedy trzeba poprosić kogoś o wskazanie drogi albo samemu udzielić instrukcji.

tourist

touristtourist

turystka, turysta

direction

directiondirection

kierunek

Pytanie po angielsku o drogę wcale nie jest trudne. Większe obawy u osób, które uczą się tego języka, wzbudza udzielanie wskazówek oraz... zrozumienie i zapamiętanie, jak gdzie dotrzeć. Spójrzmy na przykładową — oczywiście nieco przerysowaną — sytuację.

Excuse me! Przepraszam!
Yes? Tak?
How can I quickly get to the station? Jak mogę się szybko dostać do dworca?
Can you see that long building over there? Go past it, keep to the left side of the street, go straight on as far as the statue of the Mad Hatter — you can't miss it, it's really big and unbelievably colourful. Then you must go across the square the statue stands on, walk along the park — mind you, it's beautifully lit at this time of day — take the second left, go over the wooden bridge — you must step carefully as it has been raining heavily so the bridge is probably quite slippery. When you finally get to the other side of the river, you'll immediately see the station in front of you. Widzi Pan tamten długi budynek? Proszę go minąć, trzymać się lewej strony ulicy, iść prosto aż do pomnika Szalonego Kapelusznika — na pewno Pan go nie przegapi, jest naprawdę duży i niewiarygodnie kolorowy. Potem trzeba przejść przez plac, na którym stoi pomnik, iść wzdłuż parku — proszę zauważyć, jak pięknie jest oświetlony o tej porze dnia — skręcić w drugą w lewo, przejść po drewnianym moście — trzeba ostrożnie stawiać stopy, bo mocno padało i prawdopodobnie jest dość śliski. Kiedy w końcu dotrze pan na drugą stronę rzeki, natychmiast zobaczy pan przed sobą dworzec.
Thank you. I don't speak English well and... Dziękuję. Nie mówię dobrze po angielsku i...
No worries. I'll repeat that slowly and clearly for you. Nie ma sprawy. Powtórzę to panu wolno i wyraźnie.

Wolno i wyraźnie... Czy to pomoże? Trzymamy kciuki.

Chyba nie musimy Was przekonywać, że oprócz odpowiedniego słownictwa, dobrze jest znać poprawną wymowę.

Excuse me. I'm looking for the Horror Museum. Przepraszam. Szukam Muzeum Horroru.
I'm sorry. I don't speak English. Przepraszam. Nie mówię po angielsku.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Excuse me. I'm looking for Mu-ze-um Hor-ro-ru. Przepraszam. Szukam Muzeum Horroru.
I'm sorry. I'm not from here. Przepraszam. Nie jestem stąd.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Excuse me. Do you speak English? Where's Mu-ze-um Hor-ro-ru? Przepraszam. Mówisz po angielsku? Gdzie jest Muzeum Horroru?
You must go straight on, behind the church turn right and you'll see it on the left. There's a library there. And a bank. The museum's between them. Musi pan iść prosto, za kościołem niech pan skręci w prawo i zobaczy je pan po lewej. Jest tam biblioteka. I bank. Muzeum jest pomiędzy nimi.
Are you sure? I think I was there yesterday and I didn't see it. Jest pan pewien? Chyba byłem tam wczoraj i go nie widziałem.
Wait a minute. Did you say Muzeum Ubioru? Chwileczkę. Powiedział Pan Muzeum Ubioru?
No, I'm looking for Mu-ze-um Hor-ro-ru. The Horror Museum. It's because of my speech impediment, you know... The teeth... Nie, szukam Muzeum Horroru. To przez tę moją wadę wymowy, wie pan... Zęby...
Oh, the teeth... Well, then you must go in the opposite direction! Turn left at the pub over there and go to the end of the street. Muzeum Horroru is next to the railway station. Ach, zęby... No to musi pan pójść w przeciwną stronę! Proszę skręcić w lewo przy tamtym pubie i iść do końca ulicy. Muzeum Horroru jest obok dworca kolejowego.
Thank you so much! My show starts at midnight. I can't be late! Bardzo dziękuję! Mój pokaz zaczyna się o północy. Nie mogę się spóźnić!

Być może już znacie wyróżnione w dialogu zwroty. Poniżej bardziej obszerne zestawienie tematycznego słownictwa.

jak po angielsku zapytać o drogę

map

mapmap

mapa

Jak wspomniałam, zapytać o drogę nie jest trudno. Wystarczy przecież where i nazwa miejsca, którego szukamy:

Excuse me, where's the station? Przepraszam, gdzie jest dworzec?

Jeśli chcecie poćwiczyć tę prostą formę, nazwy miejsc po angielsku znajdziecie w naszym słowniku tematycznym.

Gotowi na nieco większe wyzwanie? Spójrzcie na bardziej fantazyjne wersje pytania po angielsku o drogę:

Excuse me, I'm looking for... Przepraszam, szukam...
a post office poczty
a bank banku
a bus stop przystanku autobusowego
a restaurant restauracji
a public toilet toalety publicznej
this address
tego adresu

Can you tell me where the nearest... is? Czy może mi pan/-i powiedzieć, gdzie jest najbliższy/-a/-e...?
car park parking
bookshop księgarnia
chemist's apteka
library biblioteka
tourist information centre centrum informacji turystycznej

How can I get to the...?
Could you tell me the way to the...?
Jak się dostanę do...?
Czy mógłby mi pan / mogłaby mi pani wskazać drogę do...?
airport lotniska
stadium stadionu
zoo zoo
castle zamku
main station dworca głównego
old town starówki
(Polish, German, Greek...) embassy ambasady (Polski, Niemiec, Grecji...)

określanie położenia

Ok, padło pytanie o drogę — pora na odpowiedź. Do udzielania wskazówek przydadzą się przyimki miejsca, dzięki którym opiszemy położenie elementów krajobrazu wobec siebie, np:

between między
The library is between the post office and the cinema.
behind za
The station is behind the supermarket.
next to obok
The theatre is next to the car park.
opposite naprzeciwko
The post office is opposite that red building over there.
across po drugiej stronie
The bus stop is across the street.

Można też posłużyć się wyrażeniami przyimkowymi, np:

The library is... Biblioteka jest...
on the right po prawej stronie
on the left po lewej stronie
just round the corner zaraz za rogiem
at the end of the street na końcu ulicy

It's the first building on the right. To pierwszy budynek po prawej stronie.
It's the third building on the left. To trzeci budynek po lewej stronie.

Można odwołać się do najbliższego punktu odniesienia:

Do you see that.... over there? Widzi pan/-i tamto/tamtą/tamten...?
junction
crossroads
skrzyżowanie
bend
turn
zakręt
lane alejkę
roundabout rondo

Oczywiście, poza lokalizacją, interesuje nas czas i sposób dotarcia do celu:

How long will it take to get there on foot? Jak długo zajmie dotarcie tam pieszo?
Can I get there by bus? Czy dostanę się tam autobusem?
Which tram do I need to take to get there? Którym tramwajem tam dojadę?
Is it far from here? Czy to jest daleko stąd?
How far is it from here? Jak to daleko stąd?

Przykładowe odpowiedzi na powyższe pytania to:

It's not far from here. To niedaleko stąd.
It's quite a long way from here. To dość daleko stąd.
It's about 200 metres down the street. To około 200 metrów dalej na tej ulicy.
You can get there by bus number 102. Można tam dotrzeć autobusem 102.
You need to take tram 34 which leaves from the stop over there. Trzeba pojechać tramwajem 34, który odjeżdża z tamtego przystanku.

Jeśli nie wiemy, jak dotrzeć do poszukiwanego przez kogoś miejsca, lepiej nie owijać w bawełnę i powiedzieć wprost:

I'm sorry, I don't know. Przepraszam, nie wiem.
I'm sorry, I'm not from (around) here. Przepraszam, nie jestem stąd.

Wspominam o tym, bo są ponoć kraje, których mieszkańcy mają problem z przyznaniem się do niewiedzy i preferują udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi, byle nie wypaść na niekompetentnych. Doświadczyłam tego na własnej skórze, gdy przyjechałam do stolicy dużego europejskiego kraju. Kiedy pytałam na dworcu o trasę do przystanku autobusowego, udzielano mi błędnych wskazówek. Nie zrażając się niepowodzeniem, prosiliśmy o pomoc kolejne osoby, z których każda — pewnym głosem — kierowała nas w inną stronę świata. A podobno kto pyta, nie błądzi...

Zamiast prowadzić zagubionego turystę na manowce, zdecydowanie lepiej jest spojrzeć prawdzie w oczy i oznajmić:

You're going in the wrong direction.
You're going the wrong way.
Idziesz w złą stronę.
You must have taken the wrong turn. Chyba źle skręciłeś/-aś.
Someone must have given you the wrong directions. Ktoś cię musiał źle pokierować.

wskazywanie drogi

Pora na konkretne instrukcje, dotyczące poruszania się w terenie. Tu przydadzą się przyimki ruchu:

over Go over the bridge. Przejdź mostem. (nad)
under Go under the bridge. Idź pod mostem.
to Go to gate 8. Idź do bramki numer 8.
past Go past the church. Miń kościół. (przejdź obok)
across Go across the square. Przejdź przez plac.
down Go down the stairs. Zejdź po schodach. (idź na dół)
up Go up the hill. Idź pod górę.
through Go through the forest. Idź przez las.
along Go along the wall. Idź wzdłuż muru.
round Go round the car park. Okrąż parking. (idź wokół)
into/in Go into the building. Wejdź do budynku.
out of Go out of the station. Wyjdź z dworca.

Go up this street.
Go along this street.
Go down this street
Idź tą ulicą.
Go to the end of this street. Idź do końca tej ulicy.

You must keep going until you... Musisz iść dalej, aż...
get to the traffic lights. dotrzesz do świateł.
see a bridge. zobaczysz most.
pass a museum. miniesz muzeum.
reach a subway. dotrzesz do przejścia podziemnego.

turn left skręć w lewo.
turn right skręć w prawo.
go straight on idź prosto.
take the first street on the left skręć w pierwszą ulicę po lewej
take the second right skręć w drugą (ulicę) po prawej

Jeśli jednak po kilku pierwszych zdaniach objaśnień, zagubiony turysta patrzy na nas mętnym wzrokiem, zdobądźmy się na kilka słów pokrzepienia:

You can't miss it. Nie da się jej/go nie zauważyć.

A kiedy w ogólne nie potrafimy z siebie wykrztusić zawiłości trasy, wskażmy ją po prostu palcem na mapie.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.