Ćwiczenia online - Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Fill in: some, any, much, many
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

  1. I haven't got flour, but I need to bake a cake.

  2. Do you know Swedish words?

  3. Barbara met people on the beach yesterday.

  4. My mum doesn't speak German.

  5. Don't put too salt in the pasta, please.

  6. How books has Lem written so far?

  7. My neighbours don't have friends because they are very boring.

  8. work must be done in order to enter the competition.

  9. Did you meet Italian people here last year?

  10. I shouldn't drink coffee as I have health problems.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: