Ćwiczenia online - Stopniowanie przymiotników angielskich - wyjątki

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Comparison of adjectives (irregular).
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników angielskich - wyjątki

  1. I failed my exam. What could be bad?

  2. If I were you, I would do this good.

  3. We have little milk than juice.

  4. Jack needs many time to think it over.

  5. That hotel is far away than this one.

  6. They need far information to solve this problem.

  7. Your car is old than mine. You should buy a new one.

  8. I have an old brother. He's twenty-two.

  9. bad thing about working at this school is the noise.

  10. This is good book I've ever written.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: