Ćwiczenia online - Przymiotniki angielskie

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Put adjectives in the corect order:
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Przymiotniki angielskie

  1. She was carrying a plastic/brown/big handbag.

  2. I bought a French/red/lovely/silk scarf.

  3. Your father is a tall/middle-aged/happy man.

  4. His favourite place is an old/exclusive/French restaurant.

  5. I saw a funny/German/good comedy last night.

  6. Last Saturday we went to a modern/Japanese/popular gallery.

  7. It's a small/round/beautiful table.

  8. Let's go for a Italian/delicious coffee!

  9. She was wearing a yellow/gorgeous/Spanish dress.

  10. This old/tall tree was planted by my grandfather.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: