Przymiotniki - ćwiczenia online

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Put adjectives in the corect order:
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Przymiotniki angielskie

  1. My new/sports/expensive car was stolen yesterday!

  2. He gave me a silver/magnificent necklace.

  3. I need four English/brown/wooden chairs for my dining room.

  4. She lives in a large/fantastic/modern house.

  5. I read an new/English/interesting book last week.

  6. We have a funny/black/small dog.

  7. It's a horrible/old/American town.

  8. I often stay in a large/beautiful/green hotel room.

  9. Jack is a young/famous/Australian lawyer.

  10. I was wearing a short/red/sexy skirt.

Więcej ćwiczeń dla Przymiotniki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przymiotniki angielskie lub wszystkie Przymiotniki (Adjectives) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: