Następstwo czasów (sequence of tenses) – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct form to complete the sentences in reported speech.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Następstwo czasów w mowie zależnej

 1. Brian says: "Are you going to the match?"
  You report: "Brian asked if I   to the match."

 2. Penelope says: "I hope to go away for the weekend."
  You report: "Penelope said she   to go away for the weekend."

 3. Dave says: "Nigel seems to have gone home."
  You report: "Dave thought that Nigel   home."

 4. A builder says: "I'm sure your house needs a new roof."
  You report: "The builder was certain my house   a new roof."

 5. Carol says: "I'll let you know about my plans as soon as I can."
  You report: "Carol said she   me about her plans as soon as possible."

 1. Your dentist says: "One of your back teeth looks bad."
  You report: "My dentist told me one of my back teeth   bad."

 2. Clive says: "Why is your bike in the kitchen?"
  You report: "Clive asked me why my bike   in the kitchen."

 3. Greg says: "Your report must be finished before you go home."
  You report: "Greg said I   my report before I went home."

 4. Margaret says: "When do you want to come round?"
  Margaret asked me when I   to visit her."

 5. Sue says: "Your jeans are too short."
  You report: "Sue told me my jeans   too short."

Więcej ćwiczeń dla Następstwo czasów w mowie zależnej:

Zobacz także: Opis gramatyki: Następstwo czasów w mowie zależnej lub wszystkie Mowa zależna ćwiczenia

Komentarze (3)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Chodzi ci pewnie o 9? Jest tak, ponieważ w mowie zależnej w pytaniach nie stosujemy inwersji tylko szyk taki jak w zdaniu oznajmującym. Np. He asked me if I liked her (He asked me: "Do you like her?")

w 8smym punkcie, czemu musi być wanted zamiast did want skoro mamy treść: When DO you want (...)?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.