Ćwiczenia - czasowniki modalne must i can

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct forms of the verbs.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalny must w języku angielskim

  1. They   round when we were out.

  2. My wallet   in the car. It's not in my pocket.

  3. You   that test already.

  4. That   the third time you've said that.

  5. Surely Maggie and Tom   When did that happen?

  6. We   a wrong turning. We're lost.

  7. You look terrible. You   feel awful.

  8. It   that time already!

  9. Robert   this. He's not the nasty type.

  10. You   very sad when you heard about Tim's death.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: