Ćwiczenia online - bezokolicznik i forma ciągła -ing

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentence by choosing the correct forms.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Bezokolicznik i forma ciągła -ing w języku angielskim

  1. Terry's very keen   cycling.

  2. Mr Smith enjoys   busy at work.

  3. A local bank manager has denied   hundreds of pounds from a customer's account.

  4. Please remember   some eggs on your way home.

  5. I can't imagine   in a foreign country.

  6. Walter has suggested   out for a day in the country.

  7. I'm sure that Kate will choose   with Adam, despite their problems.

  8. Do you know if Edward is interested   fishing?

  9. My brother has promised   with the gardening next week.

  10. I've arranged   Brian next Wednesday.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: