Bezokolicznik – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#2561
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników.

  1. Did Nicky   to work yesterday?

  2. Do you want   my new guitar?

  3. I can't   my pencil box.

  4. I'm sure my parents will   our new flat.

  5. I forgot   milk this morning.

  1. I won't   happy until I pass all my exams.

  2. Why don't you   Nicole that you love her?

  3. The mechanic told me he'll have   my car for a day or two.

  4. I'm sorry   that your father is ill.

  5. My mother can't   the children tomorrow morning.

Więcej ćwiczeń dla Verb patterns: czasownik plus to-infinitive:
2561
pobierz ćwiczenie jako PDF
Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Najlepsza strona internetowa do nauki i szlifowania angielskiego / The best website to learn and improve English

oki :)

Thank you, ang.pl/.