Zawody - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Zawody po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. This dress was made by my favourite  .

  2. I have to speak to my   tomorrow morning.

  3. This   is an expert in French history.

  4. I believe the orchestra has a new  .

  5. Which   has done the plans for your new house?

  6. A   I met says he can replace my windows in a day.

  7.   sometimes say something simply to get votes.

  8. Mike has a lot of stress and is unhappy. He should see a  .

  9. The   told me the shoes I want will be in stock next week.

  10. Janice is the   of the local newspaper.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: