Ćwiczenia online - Czasowniki modalne must i have to w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct verbs.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne must i have to w języku angielskim

  1. You really try sushi one day. It's delicious!

  2. We to buy a new washing machine soon.

  3. Don't you think you to study more regularly?

  4. I to go to the dentist tomorrow morning.

  5. John take more exercise. He's putting on weight.

  6. Do I to do anything else before I go home?

  7. I keep repeating myself. Please listen!

  8. Mike and Bill close their business. They got a loan from the bank.

  9. Twenty pounds enough for the shopping today.

  10. Do you think I to change my hairstyle?

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: