Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The children are very   about the holidays.

  2. Was your new phone  ?

  3. This   from Michael was posted last week.

  4. Come into the   and see our new sofa.

  5. I need some new   for my bike.

  6. What's the  ? Can I help you?

  7. I chatted with Mavis on the   this morning.

  8. What was that loud  ?

  9. Whose are   shoes?

  10. I want three of   cakes on the top shelf.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: