Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 - ćwiczenia ze słownictwa

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa)

 1. These [1]  are very [2] .

  [1]
  [2]

 2. We had a [1]  maths [2]  this morning.

  [1]
  [2]

 3. This [1]  is [2] .

  [1]
  [2]

 4. Be gentle with my [1] . He doesn't [2]  you.

  [1]
  [2]

 5. I'm going to the [1] . Do you want [2] ?

  [1]
  [2]

 1. I've made some [1] . It's in the big [2]  on the [3] .

  [1]
  [2]
  [3]

 2. Look at all these [1]  clothes! Can you help me [2] ?

  [1]
  [2]

 3. Dennis is too [1]  to drink [2] .

  [1]
  [2]

 4. We can't go [1]  because I don't have any [2]  in the engine of my boat.

  [1]
  [2]

 5. What do you want for [1] . Maybe some [2]  on toast?

  [1]
  [2]

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom A1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.