Człowiek - czynności (czasowniki) B1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki, poziom B1) po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. Do you want me to   your shirt for work tomorrow?

  2. A prisoner has   from a cell at the police station.

  3. Sally has been   to head office in London.

  4. I've   a table for two at the Indian restaurant.

  5. Please   your seat belt.

  6. I want you both to   yourselves when your grandmother comes tomorrow.

  7. Police divers are   the lake as part of a murder investigation.

  8. Could you   some more plates from the kitchen, please?

  9. My father is   a charity concert at the church hall.

  10. I'll   my suitcase after I've had a rest.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek czynności (czasowniki, poziom B1) po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki, poziom B1) po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Człowiek - czynności (czasowniki) B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: