Czynności (czasowniki) B1 – ćwiczenia leksykalne

ćwiczenie nr
#2621
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. Do you want me to   your shirt for work tomorrow?

  2. A prisoner has   from a cell at the police station.

  3. Sally has been   to head office in London.

  4. I've   a table for two at the Indian restaurant.

  5. Please   your seat belt.

  1. I want you both to   yourselves when your grandmother comes tomorrow.

  2. Police divers are   the lake as part of a murder investigation.

  3. Could you   some more plates from the kitchen, please?

  4. My father is   a charity concert at the church hall.

  5. I'll   my suitcase after I've had a rest.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) B1:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.