Człowiek - czynności (czasowniki) B1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki, poziom B1) po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. I have a couple of documents I'd like you to   into French.

  2. Can you   three holes so I can plant the new apple trees?

  3. The consultant told me they will have to   on my leg.

  4. Monica   when she heard that her dog had died in an accident.

  5. You must   before two o'clock on the day of departure.

  6. I didn't   that the plants needed watering.

  7. It's time to   the strawberries.

  8. You must   to tell me if you need any help at all.

  9. My sister   a small clothes shop in the town centre.

  10. The builder says all our windows need to be  .

Więcej ćwiczeń dla Człowiek czynności (czasowniki, poziom B1) po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Człowiek czynności (czasowniki, poziom B1) po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Człowiek - czynności (czasowniki) B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: