Cechy charakteru (A1-B1) - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Cechy charakteru po angielsku - poziom A1-B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The children are very   about going on holiday tomorrow.

  2. I stayed in bed until midday because I was so  .

  3. Could you please be   for a moment and listen to me?

  4. You want to buy a new car? You must be  ! We can't afford it.

  5.   people can find it difficult to find time to be with their families.

  6. Jim thought of a   way to repair the fridge door.

  7. My homework is too   for me. I need some help.

  8. I was   to hear that Mike has gone to live in France.

  9. My neighbours are too   to have a car.

  10. I hope you were   when you met Mr and Mrs Allsop.

Więcej ćwiczeń dla Cechy charakteru po angielsku - poziom A1-B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Cechy charakteru po angielsku - poziom A1-B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Cechy charakteru (A1-B1) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: