Czynności (czasowniki) B1 – ćwiczenia leksykalne z języka angielskiego

ćwiczenie nr
#2670
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. David twice   to repair the car but eventually called in an expert

  2. Margaret has   us to hire a lawyer.

  3. The bad weather will not   me finishing the work in the garden.

  4. Jim has   Thomas to be careful in his dealings with Nick.

  5. All the members of the committee have decided to   my proposal for a ring road around the town.

  1. Don't give the kids any sweets if they don't  .

  2. I can't   that someone in my class stole my phone.

  3. I'll be able to   you with all the details early next week.

  4. Please   all members of staff that I won't be in tomorrow.

  5. Could you   me to the post office, please?

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) B1:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.