Czynności (czasowniki) B1 – ćwiczenia leksykalne z języka angielskiego

ćwiczenie nr
#2671
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. The doctor wants my blood to be   as soon as possible.

  2. How will you   Billy for breaking his sister's doll?

  3. William and Catherine are to be   early next year.

  4. Don't   this box! It's full of glass plates.

  5. I hear that the accounts manager has  .

  1.   the soup and tell me if it needs more pepper.

  2. Get a pen and   the things we need for tomorrow.

  3. Allan and Jill are happy to have   their new house.

  4. You can   in the spare room before you take a shower.

  5. You won't do this well unless you  .

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) B1:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.