Czynności (czasowniki) B1 – ćwiczenia leksykalne

ćwiczenie nr
#2672
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. I met Phil when I was   the park this morning.

  2. How do I   the computer to the printer?

  3. I'd like to   my booking, please.

  4. I seem to have accidentally   some important files.

  5. How many times have I told you to   your clothes in the wardrobe?

  1. Alex and Debbie plan to   their house soon.

  2. The fridge will have to be   as soon as possible.

  3. I've bought a blouse that   my skirt.

  4. Jake   so loudly that I thought he was going to die.

  5. Our cat was   from a tree today.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) B1:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

ok