Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa)

  1. There are lots of weeds   the flowers. I have to kill them.

  2. Children don't always know when they're in  . We have to look after them.

  3. There was no   in the flat when I moved in.

  4. Belinda's a very nice  . I met her last week.

  5. This is the   book by my favourite writer.

  6. I think my notebook is in the   of my desk.

  7. Look carefully before you run   the road!

  8. I got my   mark ever in a maths test this morning.

  9. Which is the   river in Africa.

  10. John's not in work becaue he's  .

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: