Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa)

  1. You'll have to go   to make tea. There's no water up here.

  2. I feel more   since I stopped smoking.

  3. The   files were found in a desk in the manager's office.

  4. There's been a   car parked in our street all morning.

  5. I'm waiting for my favourite programme on the  .

  6. The quickest   into town is through the park.

  7. What   is Pedro?

  8. Can you play many   on guitar?

  9. I'll leave the car at home and take a   to the pub.

  10. Who was the   of the chess competition?

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: