Słownictwo poziom A1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa)

  1. I'll never want to eat a poor little  .

  2. Phil looks very   since he stopped drinking beer.

  3. This is the   my mother made last year.

  4. Train travel is too   for me these days.

  5. They say brown   is better for you than white.

  6.   is a game for two people.

  7. My boss has his   on the wall in his office.

  8. Have you got any plans for the  ?

  9. At what   are you in your English studies?

  10. It was very   to see my cousins after so long.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: