Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct word.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. I've made a thick   for lunch.

  2. I wonder how many   live on the planet.

  3. Can I speak to the manager  , please.

  4. I'll   on Friday if you want to go out.

  5. It's important to   children to be creative.

  6. I get very   when I see people sleeping on the street.

  7. We went to a great   display yesterday evening.

  8. I don't think I'll ever be good at Polish  .

  9. Bill looked so   in his new suit and shoes.

  10. Would you like some   on your sandwich?

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: