Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct word.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. I've made a thick   for lunch.

  2. I wonder how many   live on the planet.

  3. Can I speak to the manager  , please.

  4. I'll   on Friday if you want to go out.

  5. It's important to   children to be creative.

  6. I get very   when I see people sleeping on the street.

  7. We went to a great   display yesterday evening.

  8. I don't think I'll ever be good at Polish  .

  9. Bill looked so   in his new suit and shoes.

  10. Would you like some   on your sandwich?

Zobacz kategorie słownika tematycznego: