Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 - ćwiczenia ze słownictwa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct word.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. That's an absolutely   bottle of champagne!

  2. Colin at work bought me a lovely   of flowers for my birthday.

  3. I think we'll win the   this year if we're lucky.

  4. Aren't you   to know how my job interview went?

  5. I have no   our new business will be a success.

  6. What kind of jam would you like in the  ?

  7. How old is your   child?

  8. I'm   after all that work. I'm going to bed for a while.

  9. Please be   when you measure how much carpet we need.

  10. I'm going up to sit on the   and read a book.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: