Ćwiczenia online - Przyimki angielskie

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct preposition after the adjective.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. Jenny's very popular   her classmates.

  2. Why is this drawer is full   old CDs?

  3. It was good   Mr Brown to offer to help us in the garden.

  4. Are you any good   repairing electrical things?

  5. It's extremely kind   you to lend me your car for the day.

  6. Hurry up or we'll be late   the train!

  7. It's important to be patient   very young children.

  8. Belinda is quite slow   learning new things.

  9. Is this mixer suitable   making smoothies?

  10. I'm surprised   the way your mother is dealing with her problems.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: