Ćwiczenia online - Przyimki angielskie

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct preposition after the adjective.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przyimki angielskie

  1. Do you know that George is absolutely brilliant   chess?

  2. Be careful   that box. It's got my best cups in it.

  3. I'm not familiar   this operating system. Is it any good?

  4. You really shouldn't get involved   people like that.

  5. Jim seems rather pessimistic   his chances of finding a job quickly.

  6. But, please sir, I've already been punished   being late for classes.

  7. My sister can be difficult at times but I'm very fond   her.

  8. I don't know why I'm so bad   maths.

  9. Did you find out what Len was so upset   yesterday?

  10. You're completely wrong   Nigel. He's quite a nice guy.

Więcej ćwiczeń dla Przyimki angielskie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przyimki angielskie lub wszystkie Przyimki i wyrażenia przyimkowe ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: