Ćwiczenia online - Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Insert an/a/the/- where necessary.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. She often goes to school by tram.

  2. Norman can play piano well.

  3. Browns usually holiday in Greece.

  4. Have you ever seen Leaning Tower of Pisa?

  5. My brother loves playing table tennis.

  6. Look! There's man at the door.

  7. Wow! There's dolphin by that rock.

  8. Can I try on blue dress, please? I think it's nicer than this one.

  9. Queen will visit our country next year.

  10. Tom is most intelligent boy in his class.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: