Ćwiczenia online - Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose correct form of the noun.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

  1. Jim has in .

  2. I love listening to and reading at the same time.

  3. Attention! I've got for you.

  4. Yesterday I bought and .

  5. We've got about the town we plan to visit.

  6. I like Mary a lot because she always gives me .

  7. Oh no! There's on my plate.

  8. We earned and we're going to go on holiday and have !

  9. Would you like or ?

  10. It was to attend art classes.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: