Ćwiczenia online - Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Put in the correct form of the plural.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim

  1. Look! There are two mouse running away from those cat.

  2. Leave those box in your bedroom and come here.

  3. My brother each weigh around seventy kilo.

  4. I don't like fruit but I love all vegetable, especially tomato.

  5. Both of my ex-wife were English and they were both very nice lady.

  6. Natalie is always losing her handkerchief.

  7. I love my grandfather's story about wolf.

  8. My child built two snowman in front of the house yesterday.

  9. None of the passer-by saw the two car crash.

  10. I want to take photo of man and woman from different country.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: