Ćwiczenia online - Future Simple - zastosowanie

Polecenie:

'Will' or 'be going to'? Put the verb into the correct form.

poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Future Simple - zastosowanie

  1. She knows he phoned her again but she not/phone him back.

  2. Let's go to the restaurant. We pay for you.

  3. He doesn't know how to use that tool. He hurt himself.

  4. I need some help with English. I help you because I'm good at it.

  5. you/eat that apple? Can I have it?

  1. Why did she hoover the whole flat? have a party?

  2. I've read all my books so I buy some new ones next month.

  3. Mike probably/arrive in Poland tomorrow night.

  4. That window is too high. She not/reach it. you/give her a hand, please?

  5. What about your new job offer? Oh, I've made a decision. I not/take it.

Więcej ćwiczeń dla Future Simple - zastosowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Future Simple - zastosowanie lub wszystkie Future Simple ćwiczenia

Komentarze (7)

W 7 i 10 podpunkcie strona uznaje formę skróconą 'I'm' jako błąd i poprawia na 'I am'. Ktoś kto dopiero poznaje język może to opacznie zrozumieć.

Rozumiem, że w pkt. 3 ja widzę, że on nie umie obsługiwać narzędzia i stąd "be going to". W pkt.6 nie bardzo rozumiem dlaczego "be going to" skoro ja się zastanawiam nad jej działaniem, tu wybrałem will jako "prediction". Zdanie nr 9, rozumiem , że zakładam, że okno jest dla niej za wysoko stąd will/won't. Jeżeli tak to co odróżnia zdanie nr 3 od zdania nr 9?

BakDelete-be going to użyjemy właśnie w takiej sytuacji (gdy coś zostało przemyślane i decyzja została podjęta). Will użyjemy gdy nie jesteśmy do końca pewni albo decyzja jest spontaniczna.

czemu w 10 jest going to, a nie will? Ta osoba nie jest czasami pewna, że nie weźmie tej pracy?

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

chyba 0

hlopaki lam 100 plocent

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.