Ćwiczenia online - Past Simple - zastosowanie

Polecenie:

Change the sentences into Past Simple. Use underlined words/expressions.

poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Past Simple - zastosowanie

  1. He always puts on his father's jacket. yesterday

  2. Nothing happens here. last August

  3. I don't think my ex-husband will help me. now we are divorced

  4. Why does Mary usually stay at his place? two days ago

  5. He always waits for her for an hour and then leaves. yesterday

  1. Jim doesn't know how to spend his free time. last weekend

  2. Mike always tries to be the best at pool. in the pub

  3. She sometimes plays chess but she always loses. yesterday

  4. It costs us a lot of money to have the party. last night

  5. I live and work in the capital of Hungary. last year

Więcej ćwiczeń dla Past Simple - zastosowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Past Simple - zastosowanie lub wszystkie Past Simple ćwiczenia

Komentarze (8)

Dziękóweczka, ang.pl ~!!

5, 8, 10 prosimy o korektę poprawnych odpowiedzi.

To ćwiczenie to jakaś porażka na tej stronie. w 5 dlaczego nie mozna dodac yesterday? w 8 jak drugi raz dodam "she" to już źle i yesterday musi być na początku...a czemu niby na końcu nie może? To samo w 10 "last year" na początku zdania a na końcu już źle...tak jakby to cokolwiek zmieniało. zmieńcie to bo człowieka roznosi .

1. Ponieważ "put" we wszystkich czasach jest tak samo "put, put, put" musisz dodać kiedy się to wydarzyło "yesterday"
5. Sugestia że wydarzyło się wczoraj.

wg diki forma costed ( zamiast cost) tez jest poprawna w past tense.

Dlaczego niektóre ćwiczenia np 1. He always puts on his father's jacket. yesterday w poprawnej odpowiedzi słowo yesterday znajduje się na końcu zdania (podobnie jest w 2,3,4,6,9) zaś w ćwiczeniu 8 na początku zdania (podobnie w 10)?

dokładnie! skoro mam użyć yesterday to dlaczego w poprawnej odpowiedzi owego yesterday nie ma?

5. He always waits for her for an hour and then leaves. Zmień na Past Simple używając yesterday a potem za dodanie yesterday dostajesz informację, że to błąd.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.