Ćwiczenia online - Stopniowanie przymiotników angielskich

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Insert: really, extremely, absolutely, totally, very (Gradable/Ungradable adjectives)
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników angielskich

  1. The child was quiet.

  2. My brother was invaluable this week.

  3. The building was huge.

  4. My job is awful.

  5. He seemed to me young.

  6. This book was good.

  7. The train was comfortable.

  8. I was looking at dreadful paintings.

  9. Their parents were furious.

  10. You were busy last month.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: