Ćwiczenia online - Present Perfect Continuous - pytania i przeczenia

Polecenie: Make a negative.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Present Perfect Continuous - pytania i przeczenia

  1. Mark has been fishing for a long time.

  2. I've been relaxing.

  3. He's been working hard.

  4. They've been talking.

  5. Ann has been drawing all day.

  1. My friends have been swimming.

  2. She's been having a good time lately.

  3. I've been lying here all day.

  4. Carol has been crying.

  5. They've been reading the papers.

Więcej ćwiczeń dla Present Perfect Continuous - pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Perfect Continuous - pytania i przeczenia lub wszystkie Present Perfect Continuous ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.