Ćwiczenia online - Strona bierna - podsumowanie

Polecenie:

Change from passive into active:

poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Strona bierna - podsumowanie

  1. The parade will be filmed live by Channel Two.

  2. Who was she attacked by?

  3. She wasn't informed about the meeting.

  4. A dangerous accident was caused last night.

  5. The walls are covered with graffiti.

  1. Many roads are being blocked by the strikers.

  2. He was sent to prison for three months by the judge.

  3. When was this city founded?

  4. You will be asked a question by the radio presenter.

  5. Who was it printed by?

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - podsumowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - podsumowanie lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (1)

Zdanie 5 to strona bierna czasu present simple. Dlaczego poprawna odpowiedź to zdanie w present perfect skoro w stronie biernej nie zmieniamy czasu?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.