Prośba o przetłumaczenie.

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę osobę dobrze znającą angielski, w szczególności słownictwo z zakresu budownictwa, o przetłumaczenie następujących równoważników zdań:

"● rysunki zbrojeniowe wszelkich elementów konstrukcyjnych: fundamentów, słupów, belek, stropów (również te o skomplikowanej geometrii)"

"● rysunki złożeniowe i warsztatowe konstrukcji stalowych i drewnianych"

 »

Brak wkładu własnego