Transkrypcja angielska

Temat przeniesiony do archwium
http://www.ankietka.pl/ankieta/84169/the-international-phonetic-alphabet.html bardzo proszę o wypełnienie tej ankiety. Jest mi ona niezbędna do ukończenia mojej pracy magisterskiej. :)

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia