Ankieta dla nauczycieli języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej/województwo łódzkie

Temat przeniesiony do archwium
Szanowni Państwo.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do nauczycieli języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Celem badań jest zgromadzenie informacji na temat tego, jakie metody aktywizujące wykorzystują nauczyciele w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Badanie prowadzone jest na w ramach pisanej przeze mnie pracy licencjackiej .
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane jedynie w celach naukowych. Każda ankieta jest dla mnie bardzo ważna, dlatego proszę o poświęcenie kliku minut i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza!

Ankieta została opracowana w formacie formularza Google, jest dostępna pod adresem:
https://forms.gle/8VmDRvguuKMmrMcC9

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa