Prośba o pomoc - Praca licencjacka

Temat przeniesiony do archwium

Brak wkładu własnego
Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

Witam!

Mam problem z przetłumaczeniem streszczenia pracy licencjackiej. W pracy musi być angielskie tłumaczenie, a ja całe życie miałem niemiecki.
Spis treści jeszcze jakoś mi poszedł, ale to jest dla mnie wyższa szkoła jazdy.
Bardzo proszę o pomoc.

"Praca składa się z 4 rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarto podstawowe informacje na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego. Pokazano, jak kształtował się samorząd terytorialnego po reformie samorządowej w 1990 r. Przedstawiono główne zadania jednostki samorządu terytorialnego, sposób funkcjonowania samorządu i źródła prawa regulujące istnienie i funkcjonowanie samorządu.
W drugim rozdziale przedstawiono pojęcie budżetu i jego funkcje. Omówiono
strukturę budżetu samorządu terytorialnego. Ukazano podział dochodów i wydatków gmin.
Rozdział trzeci opisuje wybraną gminę. Przedstawia informacje o badanej gminie i jej mieszkańcach. W charakterystyce uwzględniono dane o powierzchni, położeniu, sytuacji demograficzno-społecznej oraz przedstawiono kształtowanie się sytuacji na rynku pracy.
Czwarty rozdział dotyczy przeprowadzenia oceny źródeł finansowania oraz wydatkowania środków z budżetu w gminie X. Przedstawia analizę finansową badanej gminy. W celu wykonania analizy finansowej wykorzystano wskaźniki: budżetowe, na mieszkańca oraz dla zobowiązań według tytułów dłużnych. Wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione w formie tabelarycznej. Wykonana analiza wskaźnikowa pozwoliła na dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki."
to może daj do biura tlumaczen
Już sobie poradziłem, temat do zamknięcia.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie