proszę o pomoc w tłumaczeniu

Temat przeniesiony do archwium

Brak wkładu własnego
Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

Cześć wszystkim! Zwracam się do Was z ogromną prosbą. Czy jest ktoś kompetentny do przetłumaczenia abstraktu referatu (to jest kilka zdań), ponieważ ja niestety tak dobrze angielskiego nie znam, a największa trudność sprawiają mi terminy naukowe. Oto tekst:

Referat wpisuje się w krąg badań nad językowym obrazem świata. Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej jest bogatym treściowo dokumentem, w którym opisywane są wizje Jezusa, rozmowy z Nim, a także uczucia, które towarzyszyły obcowaniu w Bogiem. Badany fragment zawiera szereg określeń bezpośrednio odnoszących się do Boga, a także tych, które nazywają i wyodrębniają Jego atrybuty i sytuują Go w różnych rolach w życiu ludzkim. Analiza językowego obrazu Boga polega na wyodrębnieniu określeń i scharakteryzowaniu sposobu ich użycia.
Leksemy podzielone są na następujące grupy:
- podstawowe nazwy;
- nazwy określające rolę Boga w życiu człowieka;
- określenia nawiązujące do Boskich atrybutów.

Proszę o pomoc!

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Business English