Pomoc w sprawdzeniu tekstu

Temat przeniesiony do archwium
Witam, mam problem z przetłumaczeniem fachowego/technicznego tekstu. Własnymi siłami coś udało mi się zrobić, ale mam obawy czy nie ma błędów.

1.Na budynkach na których stwierdzono gniazdowanie ptaków podlegających ochronie gatunkowej, przed przystąpieniem do prac skierowano wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, w zakresie zniszczenia ich dotychczasowych siedlisk i gniazd.

For buildings which were found nesting birds protected species, prior to the work requested to the Regional Director of Environmental Protection in Warsaw for a decision authorizing the derogation from the prohibitions in relation to the species of wild animals, in terms of the destruction of their former habitats and nests.

2. Uzyskano pozytywną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na niszczenie siedlisk i ostoi gniazd ptaków pod warunkiem:
• Zamknięcia kratką miejsc gniazdowania (siedlisk), po zakończeniu lęgów ptaków i przed rozpoczęciem kolejnych, pod nadzorem ornitologa
• Zamontowania budek lęgowych i ich utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym zasiedlenie przez ptaki, w okresie co najmniej 5 lat od daty zamontowania na przedmiotowych budynkach lub w najbliższej okolicy zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną.
Zalecenia dotyczące ochrony ptaków zostały wykonane.

Obtained a positive decision of the Regional Director of Environmental Protection in Warsaw, the destruction of habitats and refuges bird nests provided:
• Closing grid nesting sites (habitats), after the breeding of birds and before the next, under the supervision of an ornithologist
• installing nest boxes and their maintenance in good condition, allowing colonization by birds for at least five years from the date of installation on these buildings or in nearby destination according to the ornithological expertise. Recommendations for the protection of birds were made.


Z góry dziękuje
widzisz, gdybys sie postaral np. podtlumaczyl terminologie i latwiejsze gramatycznie zdania, zapewne ktos by Ci pomogl. Ale Ty na chama dajesz tu tekst z translatora i jeszcze bezczelnie piszesz 'wlasnymi silami'.

szukaj frajerow gdzies indziej, tutaj pomagamy osobom, ktore pracuja samodzielnie
Well said. I'm somewhat getting SICK of people who expect something for nothing.

« 

Pomoc językowa

 »

Nauka języka