do pracy - tlumaczenie tekstu- słownictwo techniczne

Temat przeniesiony do archwium
Musze napisać notatkę pod dokumentem:
Komisja w poniższym skład dokonała w dniu XX.XX.2016 odbioru próby ciśnieniowej z wynikiem pozytywnym. Nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze oraz nieszczelności na połączeniach.

jedyne co potrafiłem napisać:
On XX.XX.2016 the commitee in the following composition has accomplished commissioning of the Leak-tightness test with positive result. There was no drop in pressure on manometer and leaks on the joints.
On XX.XX.2016 the 'commitee in the following composition' (to jest za bardzo po polsku) has 'accomplished' (lepiej 'completed') THE commissioning of the Leak-tightness test with (brak przedimka 'a') positive result. There was no drop in pressure on (brak przedimka 'the') manometer and (tutaj cos brakuje, chyba NO) leaks on the joints.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
co do zwrotu 'commitee in the following composition' zostawiłem samo 'commiteee', resztę poprawiłem według Pana sugestii.

« 

Pomoc językowa