Tłumaczenie.

Temat przeniesiony do archwium
Cześć. Miałbym prośbę. Mógłby ktoś rzucić okiem i na moje tłumaczenie tego tego tekstu?

''UWAGA!

Informuję, że na placu w Polsce jest duży kąt podjazdu na miejsca rozładunkowe, przez co istnieje duże ryzyko uszkodzenia naczepy autotransportera.
Dlatego przed wjazdem na plac należy unieść naczepę na poduszkach!!!

Zdarzały się przypadki, że kierowcy innych firm nie podnosili naczepy na poduszkach co skutkowało zahaczeniem podwoziem o podjazd.

Do maila załączam zdjęcia z podjazdu naszych ciężarówek, kierowcy przed wjazdem unieśli naczepę na poduszkach.

W związku z częstym problem problemem kierowców z dotarciem na miejsce rozładunku na fabryce Polska w Mielnie, w załączniku przesyłam aktualną mapkę fabryki. Kolorem zielonym zaznaczono drogę do miejsca rozładunku oraz do wyjazdu. Natomiast miejsce rozładunku zostało oznaczone kolorem niebieskim.''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I inform that the square in the Poland is a large angle to the driveway unloading space, so there is a high risk of damage to the car transporter trailer.
Therefore, before entering the square, lift the trailer on the pillows !!!

There have been cases that drivers of other companies did not raise trailers for pillows which resulted engage the chassis of the driveway.

I attach a photo to an email from the driveway of our truck driver before entering the trailer lifted the cushions.

Due to the frequent problem of problem drivers from reaching the place of unloading at the factory in Poland Mielno, the Annex please find the current map of the factory. Green marked path to the place of unloading and departure. While the place of unloading has been marked in blue.
co moge powiedziec? kiepski translaotr

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa