Dialog

Sprawdzi ktoś?
AA: O cześć, co za miła niespodzianka! Oh hi, what a nice suprise!
AZ: Cześć, co u Ciebie? Nie widziałyśmy się przez długi czas. Hi, how are you? We haven’t seen each other for a long time.
AA: Wszystko dobrze, dziękuje, zrobiłam właśnie zakupy i wracam do domu. A Ty? I'm fine, thank you, I just shopped and come back home. And you?
AZ: Miałam chwilę przerwy, byłam zjeść lunch i zaraz wracam do pracy. I had a break, I was eating lunch and I’m coming back to work.
AA: Słyszałam, że zaczęłaś nową pracę w sądzie. I heard you started a new job in court.
AZ: To prawda, zaczęłam pracę miesiąc temu. It’s true, I started work a month ago.
AA: To fajnie, powiedz co należy do Twoich obowiązków? That’s great, tell me what is your duty?
AZ: Jestem sekretarzem sądowym. I am the Court secretary.
AA: Czyli co dokładnie robisz? So, What exactly are you doing?
AZ: Spisuje zeznania świadków. I write witness statements
AA: To ciekawe, nie wiedziałam, że Cię to interesuje. It’s interesting, I didn’t know you were interested.
AZ: Tak, ale w przyszłości chciałabym założyć własną kancelarię adwokacką. Yes, but In the future I would like to set up my own law Office.
AA: Dzięki tej pracy w sądzie zdobędziesz doświadczenie. Thanks to this work in court you will gain experience
AZ: Oczywiście, zgadzam się z Tobą, to doświadczenie może być bardzo pomocne w prowadzeniu kancelarii. Of course, I agree with you, this experience can be very helpful In running a law Office.
AA: Powiedz czy w sądzie zdarzają się jakieś ciekawe przypadki? Tell me, are there any interesting cases in court?
AZ: Niech pomyśle… nawet sporo na przykład ostatnio mąż pozwał swoją żonę bo ona podobno chciała go otruć obiadem, który był tak niedobry, że nawet pies nie chciał zjeść. Let me think, even a lot, for example, recently the husband sued his wife because she apparently wanted to poison him with dinner, which was so bad that even the dog did not want to eat.
AA: To zabawne, nie sądzilam, że sąd zajmuje się takimi sprawami. It’s funny I didn’t think the court was dealing with such cases.
Zmieniając temat powiedz jak będzie wyglądała praca w Twojej przyszłej kancelarii. By changing the subject, tell me what your future Office will look like?
AZ: Cóż, moja kancelaria będzie oferować porady prawne i stałą lub jednorazową obsługę prawną klientów prawnych i podmiotów gospodarczych. Well, my law firm will offer legal advice and permanent or one-time legal service for private clients and business entities.
AA: Będziesz sama prowadzić tą firmę? You’ll manage this company yourself?
AZ: Nie, będę miała wspólnika, moją koleżankę ze studiów. No, I will have a partner, my college friend.
AA: To wspaniale, ile osób zatrudnisz? Jaka będzie struktura firmy? It’s great, how many people will you employ? What will the company structure be like?
AZ: Niech pomyśle, kancelaria będzie współpracować z prawnikami, radcami prawnymi i będziemy mieć sekretarkę. Let me think, the Office will work with lawyers , legal advisers and we will have a secretary.
AA: Brzmi zachęcająco, może kiedyś sama się do Ciebie zgłoszę po pomoc prawną. Sounds encouraging, maybe someday, I will contact you for legal help.
AZ: Nie ma problemu, a jak u Ciebie sprawy zawodowe? No problem, how are your business matters?
AA: U mnie dużo się pozmieniało. I have changed a lot.
AZ: Co się zmieniło? What changed?
AA: Zrezygnowałam z pracy i zamierzam otworzyć własną firmę. I quit my job and I'm going to open my own business.
AZ: To wspaniały pomysł, co to byłaby za firma? It's a great idea, what company would it be?
AA: Chciałabym otworzyć firmę transportową. I would like to open a transport company.
AZ: Naprawdę? Dlaczego akurat firmę transportową? Really? Why a transport company?
AA: Ponieważ ten sektor rynku coraz bardziej się rozwija i rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe. Because this sector of the market increasingly expanding and growing demand for transport services.
AZ: Trafne spostrzeżenie. Opowiedz mi czym dokładnie będzie zajmować się Twoja firma? That’s a good point . Tell me exactly what your business will do?
AA: Chcę realizować przewozy drogowe ładunków na terenie całego kraju. A zarazem stawiać na jakość i solidność świadczonych usług. I want to carry out road freight transport throughout the country. And at the same time focus on the quality and reliability of services rendered.
AZ: A gdzie będzie znajdować się Twoje biuro? And where will your office be located?
AA: Biuro spółki będzie w centrum miasta Kielce. The company's office will be in the center of the city of Kielce.
AZ: Ile pracowników zatrudnisz? How many employees will you employ?
AA: Chcę zatrudnić 10 osób którzy będą ambitni i zafascynowani transportem specjaliści, którzy odznaczają się ogromnym doświadczeniem oraz twórczym podejściem do rozwiązywania złożonych zadań. I want to hire 10 people who will be ambitious and fascinated with transport specialists who have great experience and a creative approach to solving complex tasks.
AZ: Ciężko znaleźć dobrego pracownika. It's hard to find a good employee
AA: Masz całkowitą rację! Ale mam nadzieję że uda mi się stworzyć profesjonalny zespół. You’re dead right! But I hope I can create a professional staff.
AZ: Jak będzie wyglądał Twój gabinet? What will your office look like?
AA: Chcę mieć duże biurko, na którym będę mieć swoje przybory, dokumenty i oczywiście zdjęcie mojej rodziny. I want the size of your desk where I will have my tools, documents and of course a photo of my family
AZ: A co jeszcze chciałabyś mieć w Twojej firmie? And what else would you like to have in your company?
AA: Chcę mieć swoje własne miejsce parkingowe ponieważ w poprzedniej pracy miałam problem z miejscem parkingowym i zawsze przez to spóźniałam się do pracy. I want a reserved parking space because in my previous job I had a problem with the parking space and I was always late for work
AZ: Też muszę o tym pomyśleć kiedy otworzę kancelarię. A masz już jakieś logo firmy? I also have to think about it when I open a law firm. Do you already have a company logo?
AA: Jeszcze nie ale myślałam o strojach służbowych, chciałabym żeby każdy pracownik na dany dzień miał taki sam kolor marynarki. Not yet, but I was thinking about uniforms, I would like every employee on a given day to have the same jacket color.
AZ: To wspaniały pomysł! Moja siostra jest krawcową więc mogłaby uszyć takie marynarki. It's a great idea! My sister is a tailor so she could sew jackets.
AA: O to świetnie! That's great!
AZ: A kiedy zamierzasz otworzyć swoją firmę? And when are you going to open your business?
AA: Myślę że za 3 miesiące bo jak na razie jestem zawalona po uszy dokumentami które są potrzebne przy otworzeniu firmy. I think in 3 months because now I'm up to one's ears with documents that are needed when opening a company.
AZ: Na pewno sobie poradzisz. Zawsze wkładasz całe serce w to co robisz. You can do it. You always put one's heart into one's work
AA: Dziękuje bardzo. Thank you very much.
AZ: Muszę lecieć bo kończy mi się przerwa. Do zobaczenia! I have to end because I'm running out of break. See you soon!
AA: Do zobaczenia! See you soon!
Poprawilam tylko te, ktore wymagaja poprawy.
AA: I'm fine, thank you, I 'just shopped' (tutaj potrzeba inny czas) and 'come' (zly czas) back home. And you?
AZ: I had a (tutaj potrzeba okreslenia jak dlugi byl) break, 'I was eating lunch' (zle) and I’m coming back to work.
AA: Słyszałam, że zaczęłaś nową pracę w sądzie. I heard (tu brakuje slowa) you (dodac cos) started a new job in court.
AA: To fajnie, powiedz co należy do Twoich obowiązków? That’s great, tell me what 'is' (zle, bo tutaj pytasz o wiecej jak jeden) your 'duty' (l. mn)?
AA: Czyli co dokładnie robisz? So, What exactly 'are you doing' (nie, cos tu nie tak, podpowiem...do you do?)
AZ: Spisuje zeznania świadków. I write (tutaj mozna dodac 'up') witness statements
AA: To ciekawe, nie wiedziałam, że Cię to interesuje. 'It’s' (nie, tutaj 'That's) interesting, I didn’t know you were interested (ale w czym? musisz napisac).
AA: Dzięki tej pracy w sądzie zdobędziesz doświadczenie. 'Thanks to' (nie, tutaj mozna 'due' albo 'because') this work in court you will gain experience
AA: Powiedz czy w sądzie zdarzają się jakieś ciekawe przypadki? Tell me, are there any interesting 'cases' (zle slowo, bo 'przypadkki' to nie 'cases') in court?
AZ: Niech pomyśle… nawet sporo na przykład ostatnio mąż pozwał swoją żonę bo ona podobno chciała go otruć obiadem, który był tak niedobry, że nawet pies nie chciał zjeść. Let me think, even a lot, for example, recently 'the' (zly przedimek) husband sued his wife because she apparently wanted to poison him with dinner, which was so bad that even the dog did not want to eat (ale czego, trzeba napisac).
AA: To zabawne, nie sądzilam, że sąd zajmuje się takimi sprawami. 'It’s' (nie, tutaj 'That's) funny I didn’t think the court 'was dealing' zly czas, tutaj 'dealt) with such cases.
Zmieniając temat powiedz jak będzie wyglądała praca w Twojej przyszłej kancelarii. By (tutaj dodaj 'way of') changing the subject, tell me what your future Office will look like?
AA: To wspaniale, ile osób zatrudnisz? Jaka będzie struktura firmy? 'It’s' (nie, tutaj 'That's) great, how many people will you employ? What will the company structure be like?
AA: Brzmi zachęcająco, może kiedyś sama się do Ciebie zgłoszę po pomoc prawną. Sounds encouraging, maybe someday, I (ja dodalabym 'too') will contact you for legal help.
AA: U mnie dużo się pozmieniało. 'I have changed a lot' (nie, to jest zle, bo napisac 'Ja sie duzo zmienilam).
AA: Ponieważ ten sektor rynku coraz bardziej się rozwija i rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe. Because this sector of the market (tu brakuje czasownika) increasingly expanding and (tutaj dodalabym 'there is') (przedimek) growing demand for transport services.
AZ: A gdzie będzie znajdować się Twoje biuro? And where will your office be located?
AA: Biuro spółki będzie w centrum miasta Kielce. The company's office will be in the 'center' (centre-BrE, center -AmE) of the city of Kielce.
AA: Masz całkowitą rację! Ale mam nadzieję że uda mi się stworzyć profesjonalny zespół. You’re dead right! But I hope I can create 'a' (niepotr) professional 'staff' (nie, tutaj 'team-zespol).
AA: Chcę mieć duże biurko, na którym będę mieć swoje przybory, dokumenty i oczywiście zdjęcie mojej rodziny. I want the 'size of your desk' (cos tu nie tak) where I will have my 'tools' (nie, poszukaj inne slowo), documents and of course a photo of my family
AZ: To wspaniały pomysł! Moja siostra jest krawcową więc mogłaby uszyć takie marynarki. It's a great idea! My sister is a tailor so she could sew (daj tutaj 'the') jackets.
AZ: A kiedy zamierzasz otworzyć swoją firmę? And when 'are you going' (nie, moze 'do you intend) to open your business?
AA: Myślę że za 3 miesiące bo jak na razie jestem zawalona po uszy dokumentami które są potrzebne przy otworzeniu firmy. I think in 3 months (brakuje 'time') because now I'm up to 'one's' (nie, zle slowo, tutaj 'my') ears with documents that are needed when opening a company.
AZ: Na pewno sobie poradzisz. Zawsze wkładasz całe serce w to co robisz. (mozna dodac 'I'm sure that') you can do it. You always put 'one's' (nie wiesz jak uzywa sie tego, to nie rob, napisz 'your') heart into 'one's' (your) work
AZ: Muszę lecieć bo kończy mi się przerwa. Do zobaczenia! I have to 'end' (zle slowo, tutaj 'go') because 'I'm running out of break' (nie, tutaj 'my break is ending). See you soon!
AA: Wszystko dobrze, dziękuje, zrobiłam właśnie zakupy i wracam do domu. A Ty? I'm fine, thank you, I just shopped and come back home. And you?
AZ: Miałam chwilę przerwy, byłam zjeść lunch i zaraz wracam do pracy. I had a break, I was eating lunch and I’m coming back to work.

Nie będzie come w żadnym z tych zdań.
np I've just finished (my) shopping.
edytowany przez Aaric: 20 sty 2020
Nie tracę więcej czasu nad tym, chyba że Aniaa wskaże które zdania sama tłumaczyła a które Google translator.

« 

Pomoc językowa

 »

Business English