tłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
Mam pytanie, czy "draw the mouse cursor over the detail of the image" znaczy przesuń kursor myszy na szczegółem obrazka?

« 

Ogłoszenia

 »

Pomoc językowa