oświadczenia

Temat przeniesiony do archwium
witam
czy ponizszy tekst:

"Wyrażam chęć uczestniczenia w charakterze..."

można przetłumaczyć w nastepujący sposób?

"I hereby certify that I would like to become and operate as..."
Nie można. Napisz całe zdanie; nikt cie tu nie zidentyfikuje, a nawet jeśli, to co z tego? W charakterze czego? kogo?

Jeśli to nie jest dokument prawny, to nie trzeba aż tak formalnie, bo brzmi to śmiesznie.
nie chodzi o ukrywanie ;-)

powyższe stwierdzenie jest przykładem. charakter będzie sę zmieniał. w tym przypadku jest to:

Wyrażam chęć uczestniczenia w charakterze recenzenta wniosków w realizacji projektu X

acha i jest to dokument o charakterze prawnym.
I agree to take part as .... in ....
dzięki. :-)

mam jeszcze jedno wyrażenie:

"Oświadczam, że podczas wykonywania swojej pracy będę kierował się zasadami: rzetelności, równości, niezależności, poufności i etyki zawodowej."
Pytanie dotyczy składania odwołań:

"W pierwszej instancji odwołania należy kierować do..."

"In the first instance an appeal should be lodged to..."

pzdr,
Temat przeniesiony do archwium

 »

Praca za granicą