tłumaczenie tytułu pracy inżynierskiej

Temat przeniesiony do archwium
Witam ;)
Muszę przetłumaczyć tytuł mojej pracy inżynierskiej na język angielski.
Tytuł : "Metody badawcze służące do oceny jakości cementu"

Moje tłumaczenie - " Research methods to rate of cement quality"
''Research methods in rating cement quality'' :)

 »

Pomoc językowa