Nieprawidłowości w egzaminach British Council

Temat przeniesiony do archwium
Jestem osoba, która przystąpiła w tym roku do egzaminu CAE w British Council w Białymstoku. Niestety, warunki akustyczne panujące na sali uniemożliwiły usłyszenie nagrania w części „słuchanie”. Zastrzeżenia moje oraz kilku innych uczestników zostały przyjęte, a póżniej potwierdzone w mailu, który otrzymaliśmy kilka dni po egzaminie od przedstawiciela ośrodka egzaminacyjnego. W tym momencie wiem, że ten zabieg miał na celu powstrzymanie nas od złożenia oficjalnej skargi, na co, zgodnie z regulaminem, miałam 14 dni. W mailu obiecano, ze niewłaściwe warunki zostaną wzięte pod uwagę przy ocenianiu egzaminu. Nie wyobrażam sobie, jak egzaminator w Anglii może wziąć pod uwagę, a potem wycenić w skali punktowej niewłaściwe warunki panujące na sali w Białymstoku. Do dzisiaj nie wiem, czy te obietnice zostały spełnione, ponieważ dwumiesięczna korespondencja mailowa z osobami odpowiedzialnymi za organizacje egzaminu nie przyniosła żadnej konkretnej odpowiedzi, a jedynie wymijające ogólniki.
Uważam, ze egzamin międzynarodowy musi gwarantować wszystkim zdającym takie same warunki,a niezależnie od miejsca zdawania.
Z braku reakcji i chęci polubownego załatwienia sprawy postanowiłam skierować sprawę na drogę sądową.
Jeśli macie podobne doświadczenia, proszę o kontakt.

Zostawiam link do strony na facebooku i zapraszam do pomocy i likowania.
https://www.facebook.com/nieprawidlowosciwegzaminachbritishcouncil
Po burzliwych rozmowach z wieloma adwokatami doszliśmy do wniosku, że nie będziemy składać sprawy do sądu, ponieważ niestety mielibyśmy małe szansę na wygranie tej walki. Okazuje się, że ośrodki BC działające w Polsce są pozbawione jakiejkolwiek kontroli z "naszej" strony i kierują się tylko i wyłącznie własnymi zasadami, a w razie problemów nie można liczyć na obiektywne rozstrzygnięcie spornych kwestii.
Dlatego chciałabym jeszcze raz wszystkich ostrzec przed Centrum Egzaminacyjnym British Council w Białymstoku. Jeżeli macie możliwość zdawania w innym mieście, lepiej zdecydować się na inny ośrodek, być może tam organizatorzy będą w stanie zapewnić odpowiednie warunki. Pamiętajcie również, że jeżeli dojdzie do sytuacji, gdy warunki nie są odpowiednie, nawet jeżeli są to małe problemy, zgłaszajcie swoje zastrzeżenia lub skargi pisemnie do waszego centrum. Na tej podstawie będziecie mogli się odwołać od waszych wyników. Nie dajcie się zwieść zapewnieniom egzaminatorów, że te niedociągnięcia zostaną uwzględnione podczas oceny egzaminu. Piszcie odwołania zgodnie z regulaminem, bo ustne zapewnienia są obliczone na odwiedzenie Was od regulaminowej formy zażalenia.
Uczcie się na moich błędach i nie bagatelizujcie żadnych problemów, które spotkały was w czasie zdawania jakiegokolwiek egzaminu w Centrum Egzaminacyjnym British Council. Pamiętajcie również, że nie można wierzyć w ich zapewnienia o obiektywizmie i dobrych warunkach na egzaminie.

Życzę powodzenia wszystkim zdającym i właściwych warunków podczas egzaminu.
1