"Obsługa szkód komunikacyjnych"

Temat przeniesiony do archwium
Does anyone know how to translate it into English?
Np:
Auto collision service.